Loading...
سنگ مرطوب کننده ایرانی

سنگ مرطوب کننده ایرانی

ممکن است شما تعداد توتون داشته باشید یا زمان استفاده و نگهداری از توتون خریداری شده زیاد باشد و در اثر باز و بسته کردن قوطی توتون، رطوبت خود را از دست بدهد. شما با استفاده از سنگ رطوبت ساز میتوانید کلکسیونی از توتون ها را داشته باشید تا هم از هر توتونی در موقع دلخواه استفاده کنید و هم اینکه به مرور زمان طعم بهتری از توتون را که در اثر نگهداری توتون بوجود می آید داشته باشید.

سنگ رطوبت ساز مخصوص نگهداری توتون در زمان است. سنگ رطوبت ساز ۳ دقیقه در اب خنک قرارداده و سپس انرا داخل قوطی یا کیسه توتون قرار دهید.

به این روش می توانید توتون را سالها نگهداری و استفاده کنید.