سنگ مرطوب کننده ایتالیایی


30,000 تومان

ممکنه شما تعدادي توتون داشته باشید یا زمان استفاده و نگهداری از توتون خریداری شده زیاد باشد و در اثر باز و بسته کردن قوطی توتون، رطوبت خود را از دست بدهد. شما با استفاده از سنگ رطوبت ساز میتوانید کلکسیونی از توتون ها را داشته باشید تا هم از هر توتونی در موقع دلخواه استفاده کنید