قهوه اسپرسو 1


50,000 تومان

در صورتی که می خواهید قهوه اسپرسو شما به صورت دانه (آسیاب نشده باشد) حتما در توضیحات درج شود.